Alferne på heden

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1831.

Alice i eventyrland

Børnebog i nonsensgenren af Lewis Caroll der udkom i 1865.

Askepot

Folkeventyr som kan genfindes i forskelligartede udgaver i størstedelen af verden. Er især kendt i Charles Perraults og Brødrene Grimms udgave og i Disneys filmatisering

Den grå kat i Colosseum

Kort novelle om mødet med en hemmelighedsfuld kat i Rom.

Den grimme ælling

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1844.

Den hellige nat

Julelegende af Selma Lagerlöf fra 1904 hvori Lagerlöf digter videre på de begivenheder som vi har hørt om i Bibelens evangelier.

Den hvide kat

Kunsteventyr af Marie-Catherine d’Aulnoy der første gang udkom i 1698 og siden er gendigtet mange gange, bl.a. af R.S. Feveile, og som også har levet et liv som mundtlige fortællinger i århundreder efter sin udgivelse, og i den forbindelse på dansk grund er indsamlet af Evald Tang Kristensen.

Den lille havfrue

Eventyr af H.C. Andersen skrevet og udgivet i 1837.

Den omgængelige kat

Kort betragtning af Philip Gilbert Hamerton hvori katten på en gang karakteriseres som utaknemmelig og alligevel som en betryggende tilstedeværelse i et hjem.

Den standhaftige tinsoldat

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1838.

Det eftertænksomme liv

Kort betragtning af Andrew Lang hvori katten karakteriseres som et sublimt, utæmmet dyr.

Det sunkne kloster

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1831.

Dorres Kat

Novelle af Jeppe Aakjær fra 1905.

Drømmefærden til det ukendte Kadath

Fortælling af H.P. Lovecraft skrevet i 1926-27 og udgivet efter hans død i 1943.

Dykkerklokken

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1827.

Dødningen

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1830.

En katteskildring

Uddrag hvori Henry Havard skildrer hvordan katten har sneget sig ind i menneskenes liv uden ligesom hunden at skulle tæmmes for at blive tildelt denne plads.

En påskønnelse til M. de Marcellus

Uddrag af brev fra François-René de Chateaubriand hvori han karakteriserer kattens natur som et helt og aldeles uafhængigt væsen.

Epistel 120

Essay af Ludvig Holberg om hvorfor han foretrækker katten frem for hunden med særligt fokus på hvert dyrs nytteværdi.

Et børneeventyr

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1831.

Finfølelsens styrke

Kort betragtning af Philip Gilbert Hamerton om kattens elegance.

Fortællingen om Aladdin og den Vidunderlige Lampe

En af fortællingerne fra Tusind og én nat, som er det vigtigste værk i den ældre arabiske fortællekunst. Aladdin var oprindeligt et mellemøstligt folkeeventyr der slet ikke var en del af de arabiske udgaver af Tusind og én nat, men den tidligste europæiske oversættelse medtog eventyret, og det begyndte de arabiske udgaver derefter også at gøre. Det handler om den fattige dreng Aladdin som får en djinn i sin besiddelse og hvordan han efterfølgende bruger den til at gøre sin lykke.

Fyrtøjet

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1835.

Grantræet

Eventyr af H.C. Andersen skrevet og udgivet i 1844.

Hans og bønnestagen

Folkeeventyr der især er kendt i Joseph Jacobs udgave fra 1890. Hovedpersonen Jack er også hovedperson i mange andre folkeeventyr hvor hans rolle også er som den snarrådige og ofte amoralske trickster.

Heksekatten

Kort essay af Agnes Repplier der genfortæller nogle af de udbredte folkefortællinger om katten som heksens medsammensvorne.

Herreper

Folkeeventyr oprindeligt indsamlet af Asbjørnsen og Moe og første gang udgivet i Asbjørnsen og Moe's Norske Folkeeventyr (1841-1844).

Hundens og kattens sind

Essay af Jørgen Nielsen hvor forfatteren plæderer for at hunden udviser større intelligens end katten og har et følelsesliv så rigt at det lader sig sammenligne med menneskets.

Johannes V. Jensens myter

Tekster der tilhører Johannes V. Jensens selvopfundne prosagenre myte som er en særlig blanding af journalistik, poesi og biologi. Læs mere på den danske Wikipedia.

Juleaften i hønsehuset

Novelle af Sophus Schandorph fra Juleroser 1886.

Junglebogen

Fortællinger af Rudyard Kipling. Mange omhandler den forældreløse dreng Mowgli som er opfostret af ulve, og de resterende fortællinger er forskelligartede dyrefabler.

Kaas jagt

En af Junglebogens Mowglihistorier skrevet af Rudyard Kipling. Mowgli bliver bortført af aberne, og Baloo og Bagheera må med hjælp fra slangen Kaa forsøge at redde ham.

Katte

Fortælling af Guy de Maupassant fra En Satyr og andre Fortællinger (1911) som er oversat af Loulou Lassen fra den franske "Sur les chats" i La Petite Roque (1886).

Katte og hunde

Essay af H.P. Lovecraft fra 1926 hvori han redegør for hvorfor han mener at katten symboliserer det sublime, hvorimod hunden hører dagligdagens sentimentalitet til.

Katte på Capri

Fortælling af Helge Rode fra Den Rejsende: Historier og Skildringer udgivet i 1929.

Katten der gik sine egne veje

Fabel skrevet af Rudyard Kipling og udgivet i 1902.

Katten og Djævlen

Kort fortælling fra et brev James Joyce skrev til sit barnebarn fra 1936.

Kejserens nye klæder

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1837.

Klods-Hans

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1855.

Klokken

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1845.

Lille Kylling

Fabel der kendes helt tilbage i antikken om en kylling der er overbevist om at himlen er ved at falde ned. Indsamlet i Danmark af Just Mathias Thiele.

Løgneren

Fortælling fra 100-tallet af Lukian der senere inspirerede Goethe til at skrive sit digt om Troldmandens lærling.

Manden i huset

Novelle af Ethel Colburn Mayne udgivet i 1919.

Montaigne og hans kat

Kort uddrag fra Apologie de Raymond Sebond af Michel de Montaigne hvor han funderer over om det er katten der følger menneskets luner eller om det er omvendt.

Mowglihistorier

Samling af de fortællinger fra Junglebogen og dens fortsættelse der omhandler drengen Mowgli. Skrevet af Rudyard Kipling.

Mowglis brødre

En af Junglebogens Mowglihistorier skrevet af Rudyard Kipling, hvori Mowgli ankommer til ulveflokken som spæd.

Mulan

Kreds af folkeviser om sagnheltinden af samme navn hvoraf den ældst bevarede nok stammer fra 400-tallet.

Nattergalen

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1844.

Nissen hos spekhøkeren

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1852.

Nissen og Madammen

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1867.

Om katte og hunde

Essay om katte af Jerome K. Jerome fra samlingen En dagdrivers betragtninger udgivet i 1886.

Per Snalter og den hvide kat

Folkeeventyr som er indsamlet af Evald Tang Kristensen og trykt i Danske folkeæventyr (1888). Det er fortalt af pigen Sine Olsen i Pilgård i Sir.

Potowatomis datter

Myte af Johannes V. Jensen om jegets oplevelse af at se Potowatomis udødelige datter i Nordamerika.

Prinsessen på ærten

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1835.

Rapunzel

Eventyr der siden 1600-tallet er nedskrevet i forskelligartede udgaver i Europa. Er især kendt i Brødrene Grimms udgave.

Rikki-tikki-tavi

En af fortællingerne fra Junglebogen skrevet af Rudyard Kipling, hvori desmerdyret Rikki-tikki-tavi forsøger at beskytte en familie mod havens kongekobraer.

Skønheden og udyret

Fortælling som kan genfindes i forskelligartede udgaver i hele den vestlige verden. Er kendt i Jeanne-Marie Leprince de Beaumonts udgave og i utallige moderne adaptationer.

Snedronningen

Eventyr af H.C. Andersen skrevet og udgivet i 1844.

Snehvide

Folkeventyr som kan genfindes i forskelligartede udgaver i både Europa, Afrika og Mellemøsten. Er især kendt i Brødrene Grimms udgave og i Disneys filmatisering.

Snemanden

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1861.

Stationskatten

Novelle af J. Jacobsen fra 1900.

Svinedrengen

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1841.

Tiger, tiger!

En af Junglebogens Mowglihistorier skrevet af Rudyard Kipling, hvori Mowgli forsøger at blive accepteret i en menneskelandsby og igen møder tigeren Sherakhan.

Tolv med posten

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1861.

Tommelise

Eventyr af H.C. Andersen udgivet i 1835.

Tornerose

Folkeeventyr der især er kendt i Europa. Brødrene Grimms udgave og Disneys filmatisering er de udgaver flest i dag kender til.

Troldmandens lærling

Digt af Johann Wolfgang von Goethe fra 1797 om en troldmandslærling der forsøger sig med en besværgelse han ikke kan styre. Bygger på en fortælling helt tilbage fra antikken som er bevaret i Lukians Løgneren.

Tusind og én nat

Tusind og én nat er det vigtigste værk i den ældre arabiske fortællekunst.

Tusind og én nats rammefortælling har kongen dræbt sin hustru, og har nu fået for vane at dræbe de unge kvinder han gifter sig med efter bryllupsnatten. Hans seneste giftermål, Sheherezade, formår dog at redde livet ved hver eneste nat at fortælle kongen nye eventyr.

Den tidligste kendte udgave er fra 800-tallets Baghdad og var allerede dengang en blanding af fortællinger med oprindelse i både Egypten, Indien, Persien og Mesopotamien. I løbet af middelalderen findes mange forskellige udgaver af Tusind og én nat der dog alle har en fælles kerne på omtrent 300 nætters fortællinger. Dengang var fortællingerne primært en del af den mundtlige fortælletradition hvor professionelle fortællere hver havde deres eget repertoire og deres egne udgaver, og de løbende nedskrivninger afspejler denne rige variation. Organiserede og omfattende nedskrivninger tog først til da man i Europa fattede interesse for Tusind og én nat i 1700-tallet, og de senere arabiske udgaver er også påvirket af de tidlige europæiske oversættelser.

Værkets udbredelse i Europa var med til at forme Vestens fordomme om det geografisk omskiftelige "Orienten" som et fundamentalt anderledes sted der med dets mystik og erotik stod i modsætning til den europæiske fornuft.

Tællelyset

Eventyr af H.C. Andersen skrevet i 1820'erne.

Ulthars katte

Fortælling af H.P. Lovecraft fra 1920.

Æsops fabler

Fabler af den legendariske forfatter Æsop, der især benytter sig af antropomorfe dyr og ofte afsluttes med en moralsk læresætning.